NGT43-2-06
1963
Norsk Geologisk Forening - Møtereferat
43
2
271-282

Møte nr. 402 torsdag 8. november 1962 kl. 1900 i Videnskapsakademiet, Drammensveien 78, Oslo.

Møte nr. 403 (julemøte) torsdag den 13. desember 1962 kl. 1900 i Videnskapsakademiet, Drammensveien 78, Oslo.

Generalforsamling torsdag, 7. februar 1963 kl. 19 i Videnskapsakademiet, Drammensveien 78, Oslo.

Møte nr. 404 torsdag den 7. februar 1933 i Videnskapsakademiet, Drammensveien 78, Oslo.

Møte nr. 405 torsdag den 7. mars kl. 1900 i Videnskapsakademiet, Drammensveien 78, Oslo.

Stratigrafisk gruppe av Norsk Geologisk Forening. Årsmelding for 1962

Mineralogisk Gruppe av Norsk Geologisk Forening. Årsmelding for 1962.

LOV FOR NORSK GEOLOGISK FORENING - Gjeldende fra 7/2 1963.

GÆA NORVEGICA (Geology Students' Association at the University of Oslo)

BERGENS GEOLOGISKE KLUBB Årsmelding for 1962

TRONDHEIMS GEOLOGISKE KLUBB Årsrnelding for 1962

0029-196x
Print