NJG66-spes-01
1986
Regler og råd for navnsetting av geologiske enheter i Norge. Supplement 1
66
1-96

Norsk Geologiråd vedtok på rådsmøte den 5. mai 1982 å opprette Norsk stratigrafisk komite (NSK). Komiteens status, fullmakter, sammensetning og arbeidsform ble formulert på samme møte (Vedlegg 1). Geologirådet oppnevnte medlemmer til NSK den 16. desember 1982, og den 15. januar 1983 hadde Norsk stratigrafisk komite sitt første konstituerende møte. På dette møtet ble Anna Siedlecka (NGU) valgt til formann med Tore Torske (UiT) som varamann. Øvrige medlemmer i 4-årsperioden 1983-86var Svein Gjelle (NGU), Atle Mørk (IKU), Rolf Sørensen (NLH), Jan Vollset (OD), David Worsley (Saga Petroleum), med varamann Arne Solli (NGU), Jeno Nagy (UiO), Johan Petter Nystuen (NLH), Eiliv Larsen (NGU), Jan Mangerud (UiB), Arild Andresen (UiT), Per Blystad (Åse Moe, OD) og Audun Hjelle (NPI).

0801-4736
Print