NJG62-4-03
1982
Opprettelse av Norsk Stratigrafisk Komite (NSK)
62
4
331

Norsk Geologiråd har på rådsmøte den 5 . mai 1982 vedtatt å opprette Norsk Stratigrafisk Komite. Vedtaket omfatter også komiteens status, fullmakter, sammensetning og arbeidsformer. Den 16 . 12. 1982 ble det oppnevnt medlemmer til NSK, og den 5 . 0 1. 1983 hadde Norsk Stratigrafisk Komite et konstituerende møte. På dette møtet ble Anna Siedlecka (NGU) valgt til formann med Tore Torske (Univ. i Tromsø) som varamann.

0029-196X
Print